RÁDCE CHYTRÉHO MĚSTA

Auditujte městské procesy a revidujte strategii

Připojte se k Evoluci

Globální města veřejně prohlásila svou strategii chytrého rozvoje, aktualizace: Říjen 2023

Audit Kvality Města

CITY AUDIT

Audit strategie města​

Rozsah: Sebehodnotící zpráva prověřuje připravenost strategie a transparentní akce a informace zefektivňují s občany.

Trvání: 7 min, Otázek: 113

CITY AUDIT

Kvalita městských procesů​

Rozsah: Samohodnocení procesů plánování města, veřejnými službami, dodržováním předpisů a dalšími funkcemi města.

Trvání: 7 min, Otázek: 109

CITY AUDIT

Kvalita městských projektů

Rozsah: Posuďte plánování, provádění a monitorování projektů a zajistěte soulad a efektivitu cílů města.

Trvání: 7 min, Otázek: 111

Strategie Města

Build Smart City Strategy

Prozkoumejte, porovnejte a napište svou strategii rozvoje města. Věnujte pozornost potřebám občanů. Zaměřte se na efektivitu, kvalitu a udržitelnost městského prostředí. Budujte města pro lidi.

Kvalita Městských Procesů

Smart City Process Optimization

Vyhodnoťte části provozních procesů vašeho města. Najděte problematické části a optimalizujte je. Najděte lepší, rychlejší nebo levnější řešení pro zlepšení městských služeb. Zkontrolujte kvalitu operací. 

Město Pro Lidi

City for people Mesto pro lidi

Expertní marketing & PR organizace komunikace s občany. Zvyšte popularitu svého rozhodnutí, zaměřte správně. Mějte pod kontrolou názor, uvědomujte si, co lidé říkají.

Kdy se to hodí?

Dluhy v kvalitě služeb

Zlepšení kvality služeb

Pro zlepšení kvality služeb poskytovaných obyvatelům může město přezkoumat své procesy.

Integrace technologií

Jako součást inovace

To by mohlo zahrnovat implementaci digitálních řešení pro zvýšení efektivity, komunikace a dat.

Snižování nákladů

Rozpočtová omezení

Identifikujte příležitosti ke snížení nákladů, aniž byste ohrozili základní městské služby.

Strategické plánování

Změna směru

Zajistit, aby byly zdroje přidělovány efektivně a aby se město ubíralo požadovaným směrem.

Plnění regulace

Dodržování regulací

Důležité v oblastech, jako je veřejná bezpečnost, ochrana životního prostředí a soukromí dat.

Hodnocení zpětné vazby

Akce ze zpětné vazby

Důvodem pro kontrolu procesů může být vyhledávání zpětné vazby od obyvatel, firem a zaměstnanců.

Co získáte?

Rychlejší procesy

Zlepšete/Automatizujte Proces

Rychlejší procesy zvyšují komfort jak pro správu města, tak pro občany.

Transparentní akce

Srozumitelná strategii i akce

Snazší propojení mezi projektem města a komunikačními akcemi vs. plánované strategické cíle.

Lepší komunikace

Vyšší popularita

Dobře organizovaná veřejná a společenská komunikace zvyšuje transparentnost a popularitu.

Co pro vás můžeme udělat?

Analýza potřeb

Analýza a dokumentace

Zjistíme specifika vašeho města či obce a navrhneme řešení, které nejlépe odpovídá vašim potřebám.

Plánování a design

Plán a plánování projektu

Vytvoříme komplexní plán, který kombinuje nejnovější technologie a udržitelné postupy pro inteligentní rozvoj městské infrastruktury.

Vzdělávání a školení

Pro nové myšlenky

Nabízíme školení a workshop pro vaše zaměstnance, aby byli schopni efektivně využívat nové technologie a systémy.

Promluvme si

Zdá se, že jsme vás zaujali. Pojďme si promluvit o tom co vás zajímá.